Voorwoord

  

 

Welkom op de site van Heemkundekring De Steenen Kamer.

Beste bezoeker,

Heemkundekring De Steenen Kamer is in 1994 opgericht, met als doelstelling:

–      Het verleden te onderzoeken;

–      Belangstelling te wekken voor de eigen plaats en bevolking;

–      Voorwerpen en geschriften te verzamelen en beheren, die op de geschiedenis van Steenbergen betrekking hebben.

De Steenen Kamer telt momenteel 50 leden, en heeft een eigen ruimte boven de Vredeskerk (Het Zolderke). Hier houden we werkavonden, komen werkgroepen bijeen en is ons archief gevestigd.

Wij beschikken over de werkgroepen:

–      Stadskernonderzoek: zoekt specifiek naar de geschiedenis van een gebouw/pand in de binnenstad. Dat onderzoek richt zich op vroegere eigenaars en bewoners en op specifieke gegevens;

–      Publiciteit: zorgt er voor, dat onze website up to date blijft, en we op verschillende manieren in de media naar buiten treden;

–      Fotocollectie: archiveert en digitaliseert foto’s, die in ons bezit zijn, zodat deze op onze website geplaatst kunnen worden; dit in samenwerking met de werkgroep:

–       Archief: maakt ons archief toegankelijk voor leden en houdt andere leden op de hoogte van aanpassingen in het archief; de werkgroepen “Fotocollectie” en “Archief” zijn recentelijk om praktische redenen samengevoegd;

–      Genealogie: probeert zo veel mogelijk genealogische gegevens van Steenbergenaren te verzamelen (in principe via de leden) en plaatst deze op onze website; ook deze werkgroep is nog volop in ontwikkeling;

–      “Steenbergen Vertelt”: is een nieuw nog op te starten project van De Steenen Kamer, waarin we door gesprekken met (oudere) Steenbergenaren, zoveel mogelijk informatie voor het nageslacht proberen te bewaren.

-We geven elk jaar een jaarboek uit, dat U als lid met een  bijdrage van € 5,-   krijgt (Koopprijs voor niet-leden: 25 euro).

– We ontwerpen zelf stadwandelingen en werken mee aan diverse, door anderen ontworpen, “ommetjes”. Desgevraagd kunnen we U ook van informatie voorzien over diverse wandelingen en de inhoud hiervan.

– We organiseren op jaarbasis ongeveer 4 excursies; op jaarbasis komen we 10 keer bij elkaar op een werkavond, waarop diverse onderwerpen aan de orde komen.

– We geven desgevraagd lezingen over Steenbergen.

– Maandelijks wordt een lid van onze Heemkundekring op SLOS-radio geïnterviewd; dit interview wordt op SLOS-radio uitgezonden.

– De contributie bedraagt €17,50 per jaar, te betalen in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar op rek.nr. NL73 RABO 0148 8205 06 t.n.v. Heemkundekring de Steenen Kamer te Steenbergen. Indien U, als lid, het jaarboek wilt ontvangen, betaalt U hiervoor € 5,-. Nieuwe leden, die het jaarboek van het lopende jaar willen ontvangen, betalen dus € 22,50.

 

 

Contactgegevens:

Heemkundekring De Steenen Kamer

p/a  G. M. Baten

Wilgepad 12

4651  JV  Steenbergen

Mail: info@heemkundekringdesteenenkamer.nl

Site:  www.heemkundekringdesteenenkamer.nl