Secretariaat

Beste bezoeker,

op deze pagina treft u de laatste ontwikkelingen of activiteiten van onze Heemkundekring aan. Regelmatig zal deze worden bijgewerkt door de secretaris.

 

17-8-2019:

EINDELIJK EEN UNIEKE KANS VOOR DE ECHTE STEENBERGENAREN;

DE STEENBERGSE BIJNAMEN

In verband met het 25-jarige jubileum van de Steenbergse Heemkundekring De Steenen Kamer wordt in september 2019 een heel bijzonder boekje uitgegeven. De uitgave bevat een opsomming van een ongekende hoeveelheid Steenbergse bijnamen uit het verre en nabije verleden. Er is in het handzame boekje ruimte voorzien voor u eigen aantekeningen van bijnamen die volgens u ontbreken. Eveneens kunt u zelf de familie- of persoonsnaam bij de bijgehorende bijnaam noteren, zodat het boekje kan rekenen op intensief gebruik.

De letterlijk honderden op alphabet verzamelde bijnamen zullen zeker u geheugen opfrissen. Vele namen zullen bij u een glimlach op het gezicht toveren door de gedachte aan een vergeten oud stadsgenoot. Het boekje zal heel wat stof tot kletsen geven voor u en uw vrienden!

Let op ! Het wordt een eenmalige uitgave met zeer beperkte oplage. De kosten van het boekje zullen waarschijnlijk rond de 5,- € liggen. Om uw eigen exemplar veilig te stellen mailt u naar secretariaatsteenenkamer@gmail.com of vult u ons contact formulier in. U kan natuurlijk ook een lid van de kring aanspreken om uw boekje te reserveren.

Mis deze kans niet en wees erbij !

 

Bericht van onze penningmeester:

Onderwerp: Contributie 2019.

Beste mensen,

Graag zou ik u willen vragen, voor zo ver u het nog niet heeft gedaan om de contributie voor 2019 te willen betalen.

Velen hebben waarschijnlijk nog niet begrepen dat u uw contributie zelf moet overmaken naar onze bankrekening, u wordt geacht dit in de eerste maanden van het jaar te voldoen.

Daarom wil ik u er graag op attenderen om dit zo spoedig mogelijk in orde te willen maken.

U kunt deze 17,50 euro overmaken op bankrekeningnummer:

NL73 RABO 0148 8205 06 t.n.v. Heemkundekring De Steenen Kamer te

Steenbergen.

 Mogen we op uw medewerking rekenen?

Vriendelijke groet,

Maria Veldmans

penningmeester