Secretariaat

Beste bezoeker,

op deze pagina treft u de laatste ontwikkelingen of activiteiten van onze Heemkundekring aan. Regelmatig zal deze worden bijgewerkt door de secretaris.

 

Bericht van onze penningmeester:

Onderwerp: Contributie 2019.

Beste mensen,

Graag zou ik u willen vragen, voor zo ver u het nog niet heeft gedaan om de contributie voor 2019 te willen betalen.

Velen hebben waarschijnlijk nog niet begrepen dat u uw contributie zelf moet overmaken naar onze bankrekening, u wordt geacht dit in de eerste maanden van het jaar te voldoen.

Daarom wil ik u er graag op attenderen om dit zo spoedig mogelijk in orde te willen maken.

U kunt deze 17,50 euro overmaken op bankrekeningnummer:

NL73 RABO 0148 8205 06 t.n.v. Heemkundekring De Steenen Kamer te

Steenbergen.

 Mogen we op uw medewerking rekenen?

Vriendelijke groet,

Maria Veldmans

penningmeester