25 jarig Jubileum (1994-2019)

Voorzitter geeft startschot voor het 25 jarig jubileum.

Op vrijdag 22 maart onder grote publieke belangstelling gaf onze voorzitter Dhr G. Baten, in het bijzijn van wethouders Mvr. Esther Prent & Mvr. Wilma Baartmans, het symbolische startschot voor het jubileumjaar van onze Heemkundekring. Dit deden ze door de nieuw ontworpen banniers op de Markt te onthullen.

De banniers zijn ontworpen door Dhr. J. Flinkenflögel en geven een beeld van de waardevolle geschiedenis van Steenbergen. Tevens staan ze centraal om het jubileumjaar van de ”Heemkundekring De Steenen Kamer” in te luiden. Deze bestaat dit jaar exact 25 jaar.

Tijdens de opening nam heemkundig lid Dhr. N. van Beers ludiek het woord. Door middel van een ratel wist hij al snel de aandacht op zich te vestigen. Na een korte intro was het aan de beide wethouders en de voorzitter om de banniers te onthullen. Na een uitgebreide uitleg van Dhr. van Beers over de inhoud op de banniers, werden de genodigde en de vele belangstellende uitgenodigd om in de kapel van de
Sint-Gummaruskerk een bakje koffie te drinken. Waar onze voorzitter een toespraak hield over het ontstaan en oprichting van de heemkundekring.

Wethouder Mvr. Baartmans wilde ook even van het moment gebruik maken om namens de gemeente en de gemeenschap de heemkundekring te bedanken en te feliciteren. De heemkundekring is een waardevolle vereniging voor het onderzoeken en behoud van de historie van onze gemeente. Dit blijkt ook uit het boek ”750 Steenbergen” waar reeds de voorbereidingen voor zijn gestart en de heemkundekring een groot steentje aan zal bijdrage. Zo zijn er volgens Mvr. Baartmans nog vele momenten op te noemen waaraan de heemkundekring prima heeft bijgedragen. Al bij al geniet de heemkundekring dus veel respect. Mvr. Baartmans wenst de heemkundekring een fijn jubileumjaar toe en hoopt dat deze nog vele jaren mag blijven bestaan.

Als laatste neemt onze voorzitter het woord en richt zicht tot de heemkundige betrokken. De voorzitter benadrukt dat hij eenieder die in welke hoedanigheid dan ook, z’n steentje de afgelopen vijventwintigjaar heeft bijgedragen, een dik compliment verdiend. We hebben het met z’n alle gedaan, aldus de voorzitter. Wel wil hij zijn speciale dank uit laten gaan naar Dhr, J. Flinkenflögel (ontwerp) Mvr S.Houtepen ( platform Kunst en Cultuur) Mvr. E.Prent & Mvr. W. Baartmans (College B&W gemeente Steenbergen) Mvr. L. Tsjoe (Sint-Gummaruskerk ) voor de samenwerking. Een speciaal en groot applaus ging uit naar Dhr. N. van Beers. Dit voor zijn inzet en presentatie om deze symbolische opening tot een succes te maken.

Graag nodigen wij u dan ook uit om eens een kijkje te nemen bij de banniers. Ik verzeker u dat dit zeer zeker de moeite waard zal zijn. Ook houd u goed onze website, Facebook en andere lokale kanalen in de gaten voor het programma van ons jubileum.