Vereniging

Heemkundekring De Steenen Kamer is in 1994 opgericht, met als doelstelling:

  • Het verleden te onderzoeken;
  • Belangstelling te wekken voor de eigen plaats en bevolking;
  • Voorwerpen en geschriften te verzamelen en beheren, die op de geschiedenis van Steenbergen betrekking hebben.

De Steenen Kamer telt momenteel ruim 60 leden, en heeft een eigen ruimte boven de Vredeskerk (’t Zolderke). Hier houden we werkavonden, komen werkgroepen bijeen en is ons archief gevestigd.

De contributie bedraagt €17,50 per jaar, te betalen in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar op rek.nr. NL73 RABO 0148 8205 06 t.n.v. Heemkundekring de Steenen Kamer te Steenbergen.