Secretariaat

Beste bezoeker,

op deze pagina treft u de laatste ontwikkelingen of activiteiten van onze Heemkundekring aan. Regelmatig zal deze worden bijgewerkt door de secretaris.

 

15-2-2021:

Beste leden van de heemkundekring,

Wellicht kunt u zich nog herinneren, dat er medio juli 2020 een artikel in Steenbergse Courant is verschenen over de database van adressen in onze stad. U kunt via deze link het artikel nog eens nalezen.

https://kijkopsteenbergen.nl/hanneke-meulblok-verzamelde-informatie-over-6000-adressen-met-historie-in-vesting-steenbergen/

Website

In dit artikel heb ik de wens uitgesproken om de adressen te publiceren en nu, in februari 2021, is het zover! De website www.wijkregistersteenbergen.nl is in de lucht! Marcel Ooms van ATAPI Internet Applications heeft deze website ontwikkeld en ik heb alle data en andere content verzorgd.

Waar woonden onze voorouders?

Het is een website geworden die u meeneemt in de historie van Steenbergen. Via deze website komt u meer te weten over de historie van een adres in onze stad en de (hoofd)bewoners ervan.

Voor 1949 werden adressen nog niet aangeduid met straatnaam en huisnummer, zoals we dat nu kennen. Steenbergen was verdeeld in wijken en men maakte gebruik van een combinatie van een wijknummer en een straatnaam. Ieder gebouw, huis, pakhuis, schuur of stal, in een wijk kreeg een wijkletter met een nummer toegewezen. Zo woonde men bijvoorbeeld op A68 of B306. In diverse aktes, opgemaakt tussen 1806 en 1949, worden adressen op deze wijze aangeduid.

Veel mensen zijn benieuwd naar de locatie, die bij een dergelijke wijknummering hoort om zo een beeld te krijgen waar hun voorouder woonde. Deze website geeft antwoord op die vraag!

Nog meer!

Het wijkregister is het uitgangspunt, de basis van de website. Tijdens het ontwikkelen van deze website zijn er functionaliteiten toegevoegd, om de website nog interessanter en breder te maken zonder het doel uit het oog te verliezen. Zo kunt u niet alleen zoeken op een wijk met nummer en een jaartal, maar ook op een naam. Zoek bijvoorbeeld eens op uw eigen achternaam en bekijk het resultaat! Heeft u geen treffer, dan komt uw naam als eigenaar of (hoofd)bewoner niet tussen 1863 en 1940 binnen de vesting van Steenbergen niet voor.

U kunt ook zoeken op een straatnaam als Blauwstraat of een specifiek adres, een straatnaam met nummer. Op de startpagina ziet u een carrousel met de herkomst van een straatnaam en veelal een foto van weleer van het straatbeeld erbij. Wilt u niet wachten wanneer uw straatnaam voorbij komt? Zoek dan een op straatnaam en klik in het zoekresultaat op de straatnaam.

Of u nu op adres, naam of wijk met nummer zoekt, het zoekresultaat leidt u naar de locatie aan waar u naar op zoek bent. Ik nodig u uit om bijvoorbeeld te zoeken op:

  • B23 in 1915 of B1 in 1863
  • Kaaistraat 50 of Kaaistraat 24
  • Markt of Poststraat
  • Pieter Gerrit Barend Quist, kies een adres en klik in het zoekresultaat op zijn naam

Op deze manier krijgt u een gerichte inkijk van de mogelijkheden van de website.

Volop in ontwikkeling

De basis van de website staat! Alle eigenaren en hoofdbewoners, die binnen de vesting van Steenbergen woonden, tussen 1863 en 1940 zijn opgenomen in de database. De straten Wouwsestraat, Molenweg en Burgemeester van Loonstraat zijn inmiddels ook beschikbaar. De komende tijd zal de database verder uitgebreid worden met eigenaren en hoofdbewoners tot 1806, het begin van de bevolkingsregister. Uiteindelijk zullen, naast Wijk A en B en deels Wijk E,  ook de wijken C tot en met H, raadpleegbaar zijn. Op termijn kunt u in alle kernen van Steenbergen informatie vinden.

Ook zullen de namen van eigenaren en (hoofd)bewoners eenduidig worden. Alle namen zijn volgens de schrijfwijze van het wijkregister overgenomen. Soms is dat een volledige naam, maar vaak ook voorletters met een achternaam. De bedoeling is dat iedere persoon met de volledige naam in de databank komt.

Bouwt u met ons mee?

Het doel is om alle adressen te voorzien van historisch beeldmateriaal. De teller op de startpagina geeft aan, dat er op dit moment ruim 250 foto’s te bekijken zijn. Heeft u beeldmateriaal of andere interessante toevoegingen aan een adres? U kunt  via de tool in de beeldbank (beeld)materiaal uploaden.

Tot slot

Ik nodig u uit om eens een kijkje te nemen op www.wijkregistersteenbergen.nl en kijk daar rustig rond, want er nog veel meer te ontdekken op de website.

Het omzetten van wijken met nummer naar adressen van vandaag de dag is een complex en een nauwkeurig werk. Mocht het zo zijn, dat een wijk met nummer aan een onjuist hedendaags adres gekoppeld is of een verkeerde foto geplaatst of andere zaken, die recht gezet moeten worden? U bent van harte welkom om contact te zoeken voor vragen, opmerkingen, suggesties of een oneffenheid, die u gevonden heeft. De mogelijkheden om informatie toe te voegen is oneindig, laat gerust uw idee aan ons horen. U kunt ons bereiken via info@wijkregistersteenbergen.nl of via het contactformulier op de website.

Ik wens u veel zoek, kijk- en leesplezier op www.wijkregistersteenbergen.nl toe.

 

27-1-2021:

Wij Missen U

 

17-8-2019:

EINDELIJK EEN UNIEKE KANS VOOR DE ECHTE STEENBERGENAREN;

DE STEENBERGSE BIJNAMEN

In verband met het 25-jarige jubileum van de Steenbergse Heemkundekring De Steenen Kamer wordt in september 2019 een heel bijzonder boekje uitgegeven. De uitgave bevat een opsomming van een ongekende hoeveelheid Steenbergse bijnamen uit het verre en nabije verleden. Er is in het handzame boekje ruimte voorzien voor u eigen aantekeningen van bijnamen die volgens u ontbreken. Eveneens kunt u zelf de familie- of persoonsnaam bij de bijgehorende bijnaam noteren, zodat het boekje kan rekenen op intensief gebruik.

De letterlijk honderden op alphabet verzamelde bijnamen zullen zeker u geheugen opfrissen. Vele namen zullen bij u een glimlach op het gezicht toveren door de gedachte aan een vergeten oud stadsgenoot. Het boekje zal heel wat stof tot kletsen geven voor u en uw vrienden!

Let op ! Het wordt een eenmalige uitgave met zeer beperkte oplage. De kosten van het boekje zullen waarschijnlijk rond de 5,- € liggen. Om uw eigen exemplar veilig te stellen mailt u naar secretariaatsteenenkamer@gmail.com of vult u ons contact formulier in. U kan natuurlijk ook een lid van de kring aanspreken om uw boekje te reserveren.

Mis deze kans niet en wees erbij !