Voorwoord

  

 

Welkom op de site van Heemkundekring De Steenen Kamer.

Beste bezoeker,

Heemkundekring De Steenen Kamer is in 1994 opgericht, met als doelstelling:

  • Het verleden te onderzoeken;
  • Belangstelling te wekken voor de eigen plaats en bevolking;
  • Voorwerpen en geschriften te verzamelen en beheren, die op de geschiedenis van Steenbergen betrekking hebben.

De Steenen Kamer telt momenteel ruim 79 leden, en heeft een eigen ruimte boven de Vredeskerk (’t Zolderke). Hier houden we werkavonden, komen werkgroepen bijeen en is ons archief gevestigd.

Wij beschikken over de werkgroepen:

  • Stadskernonderzoek: zoekt specifiek naar de geschiedenis van een gebouw/pand in de binnenstad. Dat onderzoek richt zich op vroegere eigenaars en bewoners en op specifieke gegevens;
  • Publiciteit: zorgt er voor, dat onze website up to date blijft, en we op verschillende manieren in de media naar buiten treden;
  • Archief: maakt ons archief toegankelijk voor leden en houdt andere leden op de hoogte van aanpassingen in het archief;
  • “Steenbergen Vertelt”: Radio SLOS zendt 1x per maand het programma ” Heemkundekring de Steenen Kamer uit”, waarin gesprekken met (oudere) Steenbergenaren gevoerd worden, zoveel mogelijk informatie voor het nageslacht proberen te bewaren.
  • Jaarboek: We geven elk jaar een jaarboek uit, dat €10,- voor leden kost en 17,50 voor niet-leden.

We organiseren de volgende activiteiten:

  • Stadswandelingen: We ontwerpen stadswandelingen en werken mee aan diverse, door anderen ontworpen, “Ommetjes”.
  • Excursies: We organiseren op jaarbasis ongeveer 4 excursies; op jaarbasis komen we 10 keer bij elkaar op een werkavond, waarop diverse onderwerpen aan de orde komen.
  • Lezingen: We geven desgevraagd lezingen over Steenbergen.

De contributie bedraagt €17,50 per jaar, te betalen in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar op rek.nr. NL73 RABO 0148 8205 06 t.n.v. Heemkundekring de Steenen Kamer te Steenbergen.

 

 

Contactgegevens:

Heemkundekring De Steenen Kamer, Steenbergen

Postadres:

R.W. Catsburg

Corneliusstraat 2

4651XP

Steenbergen