C. Slokkers

Visie op de ontwikkelingen omtrent het voormalige Fort Henricus en omgeving.

Het voormalige Fort is gelegen op het grondgebied van de Gemeente Steenbergen in de Graaf Hendrikpolder aan het einde van de Westhavendijk. Zie hiervoor de plattegrond op bijlage 1.

Het opstellen van deze visie geschiedt naar aanleiding van het overleg dat de Gemeente Steenbergen heeft gevoerd met onze groeperingen. De Gemeente heeft ons daarbij verzocht een visie te geven op het voormalige Fort en de directe omgeving. Daar de werkterreinen van onze groeperingen meerdere raakvlakken hebben is besloten deze visie gezamenlijk op te stellen.

Opmerkingen:

Deze visie is strikt gebaseerd op onze mening met betrekking tot archeologische en cultuurhistorische waarden en wordt voorafgegaan door een opsomming van feiten en vaststellingen waarop mede onze visie is gebaseerd.

Om tot deze visie te komen hebben wij ons in een aantal gevallen moeten beroepen op deskundige personen en instellingen. Met name danken wij hierbij de redactie van het Archivaat Nassau-Brabant, de Rijksdienst voor Oudheid-kundig Bodemonderzoek, de Provincie Noord-Brabant (dienst REW) en J.S. Sinke uit Halsteren.

Stichting Stadsarcheologie Steenbergen en de Heemkundekring De Steenen Kamer prijzen hierbij de wijze waarop de Gemeente Steenbergen het overleg is ingegaan en spreken de hoop uit dat dit in de toekomst, bij gelijksoortige archeologische- en cultuurhistorische zaken, gecontinueerd mag worden.

 

Juli 1998.

Visie Fort Henricus juli 1998 met aanvullingen 2018