Wandelingen

In verband met het Coronavirus en de daarmee gepaard gaande maatregelen van de Overheid is het vooralsnog niet mogelijk om de geplande wandelingen dit jaar in de gebruikelijke vorm uit te voeren. Zodra er mogelijkheden komen door versoepeling van de maatregelen van de overheid zullen wij proberen wandelingen, mogelijk in een andere vorm, uit te gaan voeren. 

Als proef na de eerste versoepelingsmaatregelen voor bijeenkomsten door de overheid zullen er bij gelegenheid van de opening van het superterras op de Markt in Steenbergen op zaterdag 4 juli een achttal korte wandelingen worden gemaakt met een zeer beperkt aantal deelnemers. 

Zie verder tabblad “berichten”.